Проект Положення про козацькі охоронні загони «Козацька варта»

  Автор:
  264

ПРОЕКТ: А. Шеремет
ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КОЗАЦЬКІ ОХОРОННІ ЗАГОНИ «КОЗАЦЬКА ВАРТА»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Козацькі охоронні загони «Козацька Варта» (далі іменуються «Козацька Варта») є добровільними формуваннями громадян, які створюються органами місцевого самоврядування для сприяння охороні громадського порядку в територіальних громадах, сприяння підрозділам правоохоронних органів та Збройних сил Україні в захисті конституційного ладу, територіальній цілісності та безпеки України, забезпечення правопорядку на її території.

Загони «Козацької Варти» створюються та функціонують при надзвичайних ситуаціях та загрозі їх виникнення в мирний та воєнний час, в тому числі при агресії відносно України, масових заворушеннях, які супроводжуються насиллям, загрозою для життя, здоров’я та безпеці громадян та нормальній діяльності органів державної влади та місцевого самоуправління.

1.2 Загони «Козацької Варти» в своїй діяльності користуються Конституцією України, Законами України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «Про міліцію», іншими нормативними правовими актами України та цим Положенням

2. ЗАВДАННЯ ЗАГОНІВ САМООБОРОНИ

2.1 На охоронні загони «Козацької Варти» покладаються наступні завдання:
– участь разом з органами внутрішніх справ в охороні громадського порядку, забезпеченні громадської безпеки;

– охорона населених пунктів, інших важливих об’єктів від протиправних замахів;

– участь в припиненні масових безладів;

– участь разом з органами МНС та МВС в прийнятті невідкладних заходів порядкуванню людей, охороні майна, яке залишилося без нагляду, забезпеченню охорони громадського порядку при надзвичайних ситуаціях;

– участь у проведенні рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт;

– участь в охороні та захисті транспортних комунікацій, ліній електропостачання, кабелів та об’єктів зв’язку та управління тощо.

2.2 У випадку загрози територіальній цілісності України чи її державному суверенітету на «Козацьку Варту» можуть покладатися наступні завдання:
– участь в охороні та захисті кордонів держави та окремих визначених територій;

– участь в охороні та обороні важливих об’єктів, контроль обстановки навколо об’єктів, що охороняються, та патрулювання;

– добування відомостей про супротивника;

– участь у проведенні інженерних заходів з підготовки населених пунктів та окремих об’єктів до оборони;

– участь в виявленні та боротьбі з диверсійними підрозділами противника;

– блокування дій підрозділів збройних сил противника на визначеній території;

– сприяння діям розвідувальних груп та іншим підрозділам ЗСУ;

– організація партизанської війни на окупованій ворогом території.

2.3 При підготовці охоронних загонів «Козацької Варти», які в разі загрози державі, переводяться в статус військ територіальної оборони держави, актуальними стають наступні навички, вміння та якості:
– загальна військова підготовка;

– високий і задовільний рівень здоров’я;

– основи володіння стрілецькою зброєю;

– індивідуальна підготовка: загально-фізична та спеціальна підготовка (рукопашний бій, володіння прийомами затримання , обеззброювання та конвоювання);

– навички володіння автотранспортними засобами;

– володіння радіотехнічними засобами зв’язку;

– володіння тактикою охорони та оборони об’єктів;

– знання місцевості та досконале володіння прийомами орієнтування;

– навички у єгерській справі, слідознавстві та мисливстві;

– володіння прийомами надання першої медичної допомоги, тактикою та технікою рятувальних робіт;

– психологічна підготовка.

2.4 Спеціальна підготовка охоронних загонів здійснюється трьома взаємопов’язаними способами:
– навчання в спортивному залі, класі, тирі;

– вивчення в полі окремих прийомів маскування, спостереження, топографії та виживання, відпрацювання тактико-спеціальних дій;

– закріплення набутих навичок та знань під час різноманітних вишколів, військово- тактичних ігор, контрольно-залікових таборів та командно-штабних навчань.

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОХОРОННИХ ЗАГОНІВ

3.1 Охоронні загони «Козацької Варти» формуються на територіальній чи екстериторіальній основі — по місцю проживання козаків або в місцевих козацьких організаціях при органах влади і діють згідно цього Положення.

3.2 В охоронні загони «Козацької Варти» приймаються козаки громадських організацій — громадяни України, які добровільно виявили бажання вступити в загони і пройшли відповідну військову підготовку в своїх козацьких організаціях.

3.3 Прийом козаків в охоронні загони та виключення з них здійснюється за рішенням отаманів козацьких організацій за поданням органів влади чи органів місцевого правопорядку.

3.4 В охоронні загони «Козацької Варти» не можуть бути прийняті козаки чи громадяни:
– які мають кримінальну судимість;

– які перебувають на обліку в лікувально-профілактичних закладах з приводу психічного захворювання, наркоманії чи алкоголізму;

– визнані рішенням суду недієздатними або обмежено дієздатними;

– які не мають реєстрації за місцем проживання.

3.5 Відрахування з охоронних загонів відбувається:
– на підставі власної заяви козака ;

– при настанні обставин, перелічених в пункті 3.4 цього Положення;

– в випадку систематичного порушення козаком «Козацької Варти» вимог цього Положення, а також фактичного усунення від участі в діяльності охоронних загонів;

– в випадку здійснення протиправних дій при виконанні своїх обов’язків.

4. СТРУКТУРА ОХОРОННИХ ЗАГОНІВ

4.1 Структурою охоронних загонів є традиційна козацька структура військових підрозділів.

Базовою структурою є сотня — налічує від 70 до 150 осіб, яка складається з трьох чот (біля 30 козаків). Чота в свою чергу складається з трьох роїв (десятків) по 8-12 козаків, які в свою чергу поділяються на три застави по 3-(^козаків.

Обласний штаб «Козацької Варти» координує діяльність сотень на рівні області та є зв’язковою ланкою між сотнями, чотами і роями козацьких охоронних загонів.

Районний штаб «Козацької Варти» створюється з метою координації сотень, чот та роїв, які знаходяться в межах району при умові існування 3-х і більше підрозділів і підпорядковується Обласному штабу.

До Обласного штабу входять Отаман «Козацької Варти», та його заступники по напрямкам.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОХОРОННИХ ЗАГОНІВ

5.1 Козацькі охоронні загони здійснюють свою діяльність під керівництвом голів відповідних адміністрацій у взаємодії з відділами МВС та військовими комісаріатами.

5.2 Безпосереднє керівництво законами «Козацької Варти» здійснюють отамани козацьких організацій, при яких вони сформовані.

5.3 Отамани загонів «Козацької Варти» обираються козацьким товариством і потім призначаються місцевими головами адміністрацій по місцю формування з погодженням начальника районного відділу МВС та військового комісара району, міста.

5.4 Для розгляду важливих питань діяльності загонів «Козацької Варти» та їх координації при голові адміністрації району, міста створюється Рада загонів «Козацької Варти» району, міста, яку очолює голова адміністрації району, міста.

5.5 Відповідна адміністрація видає членам загонів «Козацької Варти» посвідчення встановленого зразка.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОХОРОННИХ ЗАГОНІВ

6.1 Козаки — члени охоронних загонів під час виконання обов’язків по забезпеченню правопорядку, захисту конституційного ладу, територіальної цілісності й безпеки України знаходяться під захистом держави. Законні вимоги членів «Козацької Варти» обов’язкові для виконання громадянами та посадовими особами, іноземними громадянами та особами без громадянства.

6.2 Під час виконання покладених на них завдань, козаки — члени охоронних загонів мають право:

Перевіряти у підозрілих осіб документи, які засвідчують їх особу, і, в разі необхідності, доставляти їх у відділи внутрішніх справ.

Використовувати, в разі крайньої необхідності, транспортні засоби підприємств, установ та організацій, незалежно від форм їх власності (за виключенням транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, а також транспортних засобів спеціального призначення), громадських об’єднань або громадян.

Безкоштовно користуватися для зв’язку з правоохоронними органами телефонами та іншими засобами зв’язку підприємств, установ та організацій, незалежно від форм їх власності, громадських об’єднань в випадках крайньої необхідності.

Використовувати табельну зброю для:
– захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю чи здоров’ю;

– відбиття нападу на охоронні загони, військовослужбовців та співробітників органів внутрішніх справ, що загрожує їх життю чи здоров’ю, а також припинення спроби заволодіти їх зброєю або військової технікою;

– звільнення заручників, захоплених об’єктів, що охороняються, спеціальних вантажів, споруд, військового майна;

– затримання осіб, що виявлені під час скоєння злочину, намагаються втекти, а також тих, хто чинить збройний спротив;

– зупинки транспортного засобу в умовах надзвичайних обставин, шляхом пошкодження цього засобу, якщо водій відмовився зупинитися на законні вимоги співробітників внутрішніх справ;

– відбиття групового або збройного нападу(в тому числі з використанням транспортних засобів) на військові містечка, військові транспорти, об’єкти, преміальні вантажі, споруди на комунікаціях, житло громадян, державні установи та підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності;

– придушення опору озброєних осіб, які відмовляються виконувати законні вимоги по припиненню протиправних дій і здачі своєї зброї, боєприпасів, спеціальних засобів;

– попередження громадян про намір застосувати зброю, подачі сигналу тривоги або виклику допомоги.

Без попередження зброя застосовується для відбиття нападу з використанням зброї, під час втечі з-під охорони зі зброєю або на транспортних засобах, в умовах втечі в умовах обмеженої видимості.

Забороняється застосовувати зброю відносно жінок, осіб з явними ознаками інвалідності, неповнолітніх, коли їх вік явно очевидний або відомий, крім випадків скоєння вказаними особами збройного спротиву, скоєння групового або збройного нападу, що загрожує життю і здоров’ю громадян.

6.3 Козаки — члени охоронних загонів зобов’язані:
– мати при собі і пред’являти на вимогу громадян або посадових осіб посвідчення встановленого зразку;

– виконувати законні розпорядження своїх отаманів, працівників правоохоронних органів, дотримуватися чинного законодавства України;

– не допускати безпідставного обмеження прав і свобод громадян, не скоювати дій, які мають за мету приниження честі й гідності людини і громадянина;

– в випадку звернення громадян з повідомленнями про події або факти, які загрожують особистій безпеці громадян, громадській безпеці, громадському порядку, або в випадку безпосереднього виявлення козаком охоронного загону вказаних подій або фактів, повідомляти про це в правоохоронні органи і вживати заходи по рятуванню людей;

– вживати заходи по наданню допомоги, в тому числі першої медичної допомоги, громадянам, що постраждали від злочину, адміністративних правопорушень або нещасних випадків, а також тим, що знаходяться в безпорадному або іншому стані, небезпечному для їх життя і здоров’я;

– роз’яснювати громадянам у всіх випадках обмеження їх прав і свобод, підстави та висновки для такого обмеження.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОННИХ ЗАГОНІВ

7.1 Забезпечення охоронних загонів «Козацької Варти» одностроями, харчуванням та медикаментами здійснюється в порядку, встановленому органами місцевого самоврядування.

7.2 Козаки — члени охоронних загонів під час виконання покладених на них завдань використовують:
– вогнепальну зброю, яка належить їм на правах власності;
– зброю, передану загонам державними органами у встановленому порядку.

8. ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЧЛЕНІВ ЗАГОНІВ

8.1 За працюючими козаками, які добровільно вступили в охоронні загони «Козацької Варти», на період знаходження в їх складі, зберігається місце роботи, займана посада, заробітна платня, а час перебування в складі загонів зараховується в загальний трудовий стаж.

8.2 Органи місцевого самоврядування можуть використовувати різні форми заохочення громадян, які беруть участь в діяльності охоронних загонів.

За особисті заслуги в забезпеченні правопорядку, захисту конституційного ладу і безпеки України, проявлені при цьому особисту мужність і героїзм, козаки «Козацької Варти» можуть бути представлені до державних нагород та іншим видам заохочення.

8.3 Страхування козаків охоронних загонів, які залучаються до вирішення завдань по захисту конституційного ладу, територіальної цілісності та безпеки України, та відшкодування збитків в випадку їх загибелі або каліцтва здійснюється в порядку, передбаченому Законами України як для правоохоронців і військовослужбовців.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Контроль за діяльністю громадян, що беруть участь у забезпечені правопорядку, захисту конституційного ладу та безпеки України, здійснюють органи державної влади України та органи місцевого самоуправління в межах своїх повноважень.

9.2 За порушення вимог цього Положення наступає відповідальність відповідно чинного законодавства України.

9.3 Діяльність охоронних загонів «Козацької Варти» припиняється після усунення обставин, що були підставою для їх формування, за рішенням органів державної влади України.

Залиште свій коментар:

на Блозі
в Вконтакті
в Фейсбук